Mírový běh Krále Jiřího z Poděbrad

 

Prezident republiky

 

 

V Praze a Poděbradech dne 19. března 2014

 

 

Vážení evropští spoluobčané,

 

u příležitosti historického 550. výročí Mírových iniciativ českého krále Jiřího z Poděbrad zasílám všem lidem dobré vůle ujištění o přání trvalého míru obyvatel všech národností a vyznání žijících dnes v klidu a míru na území dnešní moderní a demokratické České republiky, plnohodnotného členského státu Evropské Unie.

 

Navazuji svým poselstvím symbolicky na mírotvorné snahy českého krále Jiřího z Poděbrad, který veden touhou po klidné, perspektivní, nábožensky snášenlivé, politicky a hospodářsky silné a především jednotné Evropě se svým poselstvím a politicky inovujícím projektem Všeobecné mírové organizace pod názvem „Smlouva o nastolení míru v celém křesťanstvu“ již před více jak pěti sty léty snažil o lepší evropské zítřky.

 

Považuji za silně vypovídající, že tato královská iniciativa již v době svého vzniku byla výsledkem evropské pospolitosti, totiž vycházela z inspirace přítele krále Jiřího a jeho rádce Antonia Mariniho z Grenoblu a obracela se k Evropě v podobě jednání s tehdejšími významnými politickými a hospodářskými evropskými silami jako byly Benátky, Francouzské království, Polské království, Uherské království, Burgundské vévodství, Braniborské markrabství či Saské kurfiřství.

 

Všem, kteří dnes naslouchají tomuto mému poselství, připomínám, že území dnešní České republiky v minulosti žel bylo příliš často místem, kde začínaly i končily evropské války. Územím, které bylo pravidelně konflikty v průběhu tisíciletí mnohokrát zabrzděno ve svém vývoji z důvodů strategických, náboženských, hamižných, nacionalistických nebo ideologických.

 

Není náhodou, že jsem svěřil toto mé dnešní poselství míru do rukou dalšího pokolení studentů ze země, která je středem Evropy a která musí, chce-li být přínosem pro společnou Evropu a celý svět, aktivně bojovat proti všem válečnickým silám a otevřeným i skrytým formám terorismu. Není ani náhodou, že u příležitosti 550. výročí Mírových iniciativ českého krále Jiřího z Poděbrad bude štafeta připomínající jeho a naši touhu po životu v míru a míře prosperity odpovídající naší píli a znalostem zakončena symbolickým předáním poselství do rukou předsedy Evropského parlamentu váženého pana Martina Schulze v místě, které též historicky zažilo mnohé pohnuté chvíle.

 

Vážení, závěrem mého poselství mi dovolte, abych vyjádřit v roce oslavy výročí invaze spojenců do kontinentální Evropy a sté připomínky neblahého vypuknutí první světové války svoje přesvědčení, že iniciativu krále Jiřího z Poděbrad oslaví stejně radostně i naši potomci v roce 2114.

 

Ze srdce děkuji všem, kteří mé poselství se zájmem vyslechli, nebo se s ním jinou formou seznámili a ve kterých zanechalo přesvědčení, že jakkoliv je náš současný svět možná nedokonalý, již to, že Evropu nezachvátil kontinentální konflikt bezmála 60 let, si zaslouží poděkování všem, kteří se o to zasloužili.

 

Děkuji Vám za pozornost

 

 

Miloš ZEMAN

 

 

 

 

 

 

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM PODĚBRADY
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 1/I
PODĚBRADY
TELEFON:  +420 325 612 505
EMAIL: info@ipodebrady.cz
www.ipodebrady.cz

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM PODĚBRADY